Lokalhistoria

Ingen del av Europas historia är känd så långt tillbaka i tiden som Kretas. Öns läge, på nästan lika långt avstånd från tre världsdelar, och det faktum att den hade många bra hamnar gjorde den redan i forntiden till en mötesplats för skilda folkslag.

Detta utgjorde givetvis grogrunden för alla myter med anknytning till ön: om hur Gudhövdingen Zeus föddes på Ida- berget, om hur han förde sin gemål hem till ön och därmed lade grunden till Europa, om Ikaros, Daidalos sons, försök att nå solen, om odjuret i Knossos labyrinter och om hur Theseus fick i uppdrag att besegra det för att få äkta kung Minos dotter Ariadne, och så vidare. Även om senare tider forskning, och framförallt storslagna utgrävningar på Kreta och Santorini, verkar ge stöd av vad de gamla sångerna berättar, vet vi ännu för lite om för att med säkerhet kunna uttala oss om livet under den minoiska perioden (3000-1500- talet f Kr).

Av stor betydelse för utvecklingen blev den doriska invandringen. Dorerna var ett folkslag från det norra delarna av dagens Grekland, som verkar ha befolkat Kreta sedan de lagtunder sig Peloponnesos. Det doriska levnadssättet liknade det i Sparta (strikt styresskick, krigisk inriktning, isolationism), men Kretas läge gjorde att ön blev allt annat än isolerad.

År 66 f Kr erövrades ön av romarna och blev en romersk provins. Med undantag för ett avbrott mellan åren 823 till 961 e Kr, då den behärskades av turkiska saracener, hörde ön till det östromerska riket till år 1204. Detta år intog korsfararna under Venedigs ledning Konstantinopel (Bysans, dagens Istanbul) och upprättade det så kallade Latinska kejsardömet.

Därvid tillföll Kreta greven Bonifatius av Monferrato, vilken sålde ön till Venedig. Italienare utsågs till länsherrar och öns befolkning blev livegen. På grund av folkets motstånd lyckades venetianerna dock aldrig skaffa sig makt över hela ön.

År 1645 anfölls ön av Turkiet, som 24 år senare lyckades fördriva venetianrna. Därmed påbörjades en ny trehundraårig period av förtryck och slaveri, ända till dess att kretensarna lyckades fördriva turkarna år 1898. Ett par årtionden senare införlivades ön med det återupprättade grekiska riket, vilket även det hade lyckats befria sig från turkarnas månghundraåriga ockupation

  • måndag, 14 januari 2013